09/11/09

TATA KRAMA BASA SUNDA (II)

Basa Loma/Kasar & Basa Lemes :

panggih > tepang/pendak
meureun > panginten
ninggalkeun > ngantunkeun
indung kuring > pun biang
bapa kuring > pun bapa
indung anjeun > tuang ibu
bapa anjeun > tuang rama
pamajikan kuring > pun bojo
salaki kuring > pun lanceuk
salaki anjeun > tuang raka/caroge
pamajikan anjeun > tuang rai/garwa
ngodang > ngahaturkeun

0 komentar:

Posting Komentar